» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о оснивању установе Београдски завод за спорт и медицину спорта

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, општина Земун, за део Блока 10, за КП 10665/1 КО Земун

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за каблирање надземних електроенергетских водова 110 kV од ТС Београд 5 до ТС Београд 12 (ФОБ), ГО Нови Београд

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације просторне целине Дедиње на Сењаку, за блокове 29, 21 и 33, градска општина Савски венац

Акти Града
6

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава, за Блок 3

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивне гасне мреже у градској општини Гроцка – јужна зона

Акти градских општина Гроцка
9

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2022. годину

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о давању сагласности на Анекс Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности, сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада и производње и дистрибуције топлотне енергије са територије градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка