» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изменама Одлуке о буџету Града Београда за 2023. годину

Акти Града
91

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду односно градским општинама у 2023. години

Акти Града
94

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
95

Одлука о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
95

Одлука о додели ваучера за куповину опреме за спорт, игру, едукацију, раст и развој деце

Акти Града
96

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
96

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
97

Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области добровољног ватрогаства на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 4/22)

Акти Града
98

Одлука о подизању спомен-бисте генералу Божидару Јанковићу

Акти Града
98

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу компаније „Слобода” акционарско друштво, Чачак, са стањем главног дуга на дан 31. децембра 2016. године и отпису камате на дан 31. децембар 2016. године, као и отпису припадајуће камате на главни дуг од 1. јануара 2017. године до 9. августа 2023. године

Акти Града