» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о утврђивању престанка дужности вршиоца дужности заменика директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”

Акти Града
1

Решење о разрешењу дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
2

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
2

Решење о разрешењу дужности директора Центра за ликовно образовање

Акти Града
2

Решење о именовању директора Центра за ликовно образовање

Акти Града
2

Решење о разрешењу дужности директора Дечјег културног центра, Београд

Акти Града
3

Решење о именовању директора Дечјег културног центра, Београд

Акти Града
3

Решење о разрешењу дужности директора Библиотеке „Влада Аксентиjевић”, Обреновац

Акти Града
3

Решење о именовању директора Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
3

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Библиотеке „Милутин Бојић”

Акти Града
4

Решење о именовању директора Библиотеке „Милутин Бојић”

Акти Града
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
4

Решење о именовању директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
4

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
5

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд

Акти Града
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд

Акти Града
5

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
6

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд

Акти Града
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” Београд

Акти Града
6

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Акти Града
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд

Акти Града
7

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Београда

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Београд-пут”

Акти Града
8

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузећа „Београд”

Акти Града
9

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз” Београд

Акти Града
9

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз” Београд

Акти Града
9

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
10

Решење о разрешењу председника Управног одбора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
10

Решење о разрешењу члана Управног одбора Педагошког музеја

Акти Града
10

Решење о разрешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Продајне галерије „Београд”

Акти Града
11

Решење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Продајне галерије „Београд”

Акти Града
11

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти Града
11

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Позоришта „Бошко Буха”

Акти Града
11

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града