» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2023. годину

Акти градских општина Раковица
44

Одлука о изменама и допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Раковица у сталном саставу

Акти градских општина Раковица
44

Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
47

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
47

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о престанку дужности в. д. директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
54

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитака ЈП „Топлификација” за 2022. годину

Акти градских општина Лазаревац
54

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2023. годину

Акти градских општина Лазаревац
54

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета по основу субвенција, капиталних улагања у систем даљинског грејања Лазаревца за набавку опреме и извођење радова на санацији инсталација грејања у галерији испод Главне улице (главна линија) Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2023. годину

Акти градских општина Лазаревац
54

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац за 2023. годину

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о давању сагласности на Посебан програм ЈПКП „Лазаревац” из Лазаревца за 2023. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција број I01.01–XL/2023–3 од 21. августа 2023. године

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о давању сагласности на Измену Посебног програма ЈПКП „Лазаревац” из Лазаревца за 2023. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Лазаревац по основу субвенција број I01.01–XL/2023–4 од 21. августа 2023. године

Акти градских општина Лазаревац