» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2023. годину

Акти Града
2

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда од 1. новембра 2023. године до 1. априла 2024. године (у зимским условима)

Акти Града
3

Одлука о доношењу Програма гасификације на делу територије градске општине Нови Београд – насеља Блок 13, Блок 18, Блок 25, Блок 64, Ушће, Привредна зона ауто-пут, Бежанија 2 – Ледине, Бежанија, Бежанијска коса иТошин бунар

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о покретању поступка Локалног акционог плана за младе Градске општине Стари град за период од 2024. до 2026. године

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о измени Одлуке број 020-645/2023, од 6. јула 2023. године

Акти градских општина Стари град
4

Решење о констатовању брисања Јавног предузећа Спортско-рекреативно-пословни центар „Милан ГалеМушкатировић” – у принудној ликвидацији из Регистра привредних субјеката и престанку функције в. д. директору и члановима Надзорног одбора

Акти градских општина Стари град
4

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе културе „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
4

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Одлука о промени оснивачког акта Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о изради плана детаљне регулације за простор на катастарским парцелама број целе парцеле: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 све KO Добановци и делови катастарских парцела: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 све KO Добановци, градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о давању сагласности на измену Програма рада Установе културе Културни центар Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
39

Решење о давању сагласности на измену Програма рада Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2023. годину

Акти градских општина Сурчин
39

Закључак о исправци техничке грешке број I-01-06-01-211/23, од 4. октобра 2023. године

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за простор на катастарским парцелама број целе парцеле: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 све KO Добановци и делови катастарских парцела: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 све KO Добановци, градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин