» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације центра Сурчина, Градска општина Сурчин, за блокове 9, 10, 11, 12 и 13

Акти Града
2

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Града Београда који су расписани за 17. децембар 2023. године

Акти Града
8

Одлука о четвртом ребалансу буџета градске општине Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
52

Одлука о разрешењу и именовању члана и секретара Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Барајево
52

Одлука о констатовању престанка функције члану Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
53

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево 54 Решење о давању сагласности на Ребаланс 4. програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево
55

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Плана и програма рада са финансијским планом Установе културе Центар за културу Барајево за 2023. годину

Акти градских општина Барајево