» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о проглашењу Дана жалости на територији града Београда

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, са Одлуком

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у септембру 2007. године

Акти Града
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2007. годину

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о додели јавних признања општине Барајево

Акти градских општина Барајево
6

Одлука о оснивању установе културе – Центра за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
7

Одлука о приступању изради локалног акционог плана за жене у складу са Декадом укључивања Рома за период 2006–2010. година

Акти градских општина Барајево
8

Правилник о измени и допуни Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево и ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
8

Решење о утврђивању распореда радног времена у Општинској управи и Јавном правобранилаштву градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
11

Одлука о измени Одлуке о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”, која представља оснивачки акт

Акти градских општина Палилула
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП за управљање и коришћ ење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
11

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”, за 2007. годину

Акти градских општина Стари град
12

Решење о разрешењу и именовању члана Изборне комисије општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац – пречишћен текст

Акти градских општина Лазаревац
16

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о усвајању допуне Ценовника комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац, са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременим правилима грађења објеката грађана и грађанско-правних лица за подручје општине Сопот

Акти градских општина Сопот
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања животиња на територији општине Сопот

Акти градских општина Сопот
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима

Акти градских општина Сопот