» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о престанку мандата председнику Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о престанку мандата заменику председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о избору председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о избору заменика председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о престанку мандата градоначелнику града Београда пре истека времена на које је биран

Акти Града
2

Решење о престанку мандата заменику градоначелника града Београда

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика вршиоца дужности градоначелника града Београда

Акти Града
2

Решење о именовању заменика вршиоца дужности градоначелника града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о грађанском браниоцу за град Београд

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о организовању Радиодифузног предузећа „Студио Б” са потпуном одговорношћу као јавног предузећа за обављање радиодифузне делатности

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”

Акти Града
3

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
6

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о додели јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о ценама услуга ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Чукарица за 2007. годину

Акти градских општина Чукарица
18

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Одлука о изради плана детаљне регулације за проширење гробља „Орнице” у насељеном месту Крушевица

Акти градских општина Лазаревац
20

План детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Шопић, градска општина Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
27

План генералне регулације за део насеља: Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
49

Решење о утврђивању нових и промени постојећих назива путева, улица, градског трга и других делова у насељеним местима Дражевац, Барич и Обреновац

Акти градских општина Обреновац
50

Одлука о изменама и допунама Статута ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти јавних комуналних предузећа