» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Ценовника пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Одлуком

Акти Града
2

Правилник о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку

Акти Града
3

Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град Београд

Акти Града
7

Правилник о нормативима за опремање станова за становање уз подршку и привремено становање

Акти Града
8

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Александру Ристићу

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Гроцка Тонију Симићу

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о разрешењу заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Решење о давању сагласности на разрешење заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о изради плана општег уређења подручја „Потковице” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Беглук – Дудови у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
9

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забреж је у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац