» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара из Београда, Андре Николића 14 1

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка из Гроцке, Смедеревски пут 174

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Милутин Бојић” из Београда, Илије Гарашанина 5

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле у Београду, Крунска 51 1

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Белеф центра из Београда, Масарикова 5

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за културу Сопот из Сопота, Космајски трг 7

Акти Града
2

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске установе града Београда

Акти Града
2

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 3

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору чланова Савета за развој и унапређ ење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору чланова Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору чланова Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору чланова Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору чланова Комисије за доделу признања општине

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору чланова Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору члана Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору члана Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу начелника Општинске управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Земун” 8

Акти градских општина Земун
8

Решење о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о избору чланова Општинског већа општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
9

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о избору председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о именовању заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о давању сагласности на Решење о именовању заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о избору председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Решење о именовању заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о давању сагласности за именовање заменика председника градске општине Обреновац 13

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
13

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац