» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у јулу 2008. године

Акти Града
1

Одлука о организацији и раду органа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Пословник Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о организацији и раду органа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о избору председника Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о избору заменика председника Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о избору председника општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о избору заменика председника општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
25

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о разрешењу директора Центра за развој локалне економије Новог Београда

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о именовању директора Центра за развој локалне економије Новог Београда

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
25

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд 26

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд 26

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд 26

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд 26

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о разрешењу директора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о именовању директора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о престанку мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд” – 27

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд” – 27

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд” 27

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд” 28

Акти градских општина Нови Београд
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима Томиславу Ђорђевићу и Влади Милићу – 28

Акти градских општина Савски венац
28

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
41

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Исправка Ценовника о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” ДОО Лазаревац на градским и приградским линијама дефинисаним „Ластиним тарифним системом” – ЛТС и на градским линијама дефинисаним применом „Интегрисаног тарифног система” – ИТС

Исправкe