» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2008. годину

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Алтина 2 у Земуну

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације привредног комплекса у Крњачи – Рева И, општина Палилула

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације санације и реконструкције објеката постојећег изворишта „Сибница”, са постројењем за прераду воде и доводним цевоводима

Акти Града
19

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
19

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2008. годину

Акти градских општина Палилула
27

Одлука о начину и поступку давања у закуп пословних просторија чији је корисник градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о избору чланова Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о избору чланова Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” – 29

Акти градских општина Палилула
30

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” – 30

Акти градских општина Палилула
30

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
30

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
30

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о разрешењу чланова Општинског већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац