» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, са Ценовником

Акти Града
7

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
8

Статут градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
17

Пословник Скупштине градске општине Гроцка – 17

Акти градских општина Гроцка
28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2008. годину

Акти градских општина Гроцка
35

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2008. годину

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о давању сагласности на Анекс плана и програма пословања ЈКСП „Гроцка” за 2008. годину – 36

Акти градских општина Гроцка
36

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
37

Решење о избору два члана Општинског већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за грађевинског земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о именовању члана Управног одбора јавног предузећа Дирекција за грађевинског земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора јавног предузећа Дирекција за грађевинског земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о именовању члана Надзорног одбора јавног предузећа Дирекција за грађевинског земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о разрешењу члана Управног одбора јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о именовању члана Управног одбора јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о именовању члана Надзорног одбора Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
40

Статут градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
49

Одлука о изменама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2008. годину

Акти градских општина Младеновац
55

Одлука о измени Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
55

Решење о разрешењу јавног правобраниоца општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
55

Решење о постављењу јавног правобраниоца општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац