» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Решење о избору заменика председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о избору председника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Решење о утврђивању престанка функције два члана Градског већа града Београда

Акти Града
2

Решење о избору два члана Градског већа града Београда

Акти Града
2

Одлука о Градској управи града Београда

Акти Града
15

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда – 15

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на средњој стационажи км 173+000 инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд – 16

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације за колектор Железник–Сава, са мелиорационим каналима

Акти Града
17

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације простора између улица: Зрмањске, Васе Стајића, Паштровићеве, Владимира Радовановић а и Пожешке, општина Чукарица

Акти Града
17

Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2008. годину – 17

Акти Града
19

План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице „Сава Ковачевић” до грејног подручја топлане Нови Београд – 19

Акти Града
27

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Звездара

Акти Града
28

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
32

Решење о стављању ван снаге Решења о поверавању делатности јавног приградског и локалног превоза путника у линијском саобраћају на територији града Београда Друштвеном предузећу „Ласта” Београд

Акти Града
32

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Стабло либанског кедра” у улици Андре Николића број 27 у Београду

Акти Града
32

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Стабло хималајског кедра” на углу улица Толстојеве и Јована Динића у Београду

Акти Града
33

Решење о престанку заштите заштићених природних добара „Стабло јеле” и „Два стабла цуге” у улици Аугуста Цесарца број 2 у Београду

Акти Града
33

Решење о престанку заштите заштићених природних добара „Једно стабло цуге” и „ Једно стабло јеле” у Шекспировој улици број 25 у Београду

Акти Града
33

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Стабло црвеног кестена” на углу улица Војводе Путника и Василије Гаћеше у Београду

Акти Града
34

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла црног ораха” у парку „Мањеж” у Београду

Акти Града
34

Решење о престанку заштите заштићених природних добара „Стабло јеле” и „Стабло либанског кедра” у улици Андре Николића број 12 у Београду

Акти Града
34

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Храст лужњак – Мелнице” у КО Неменикућ е, општина Сопот, у Београду

Акти Града
34

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Стабло пауловније” у дворишту ОШ „Краљ Петар” у улици Краља Петра И број 7 у Београду

Акти Града
35

Решење о престанку заштите заштићених природних добара „Стабло тисе” и „Стабло кавкаске смрче” у Пожешкој улици број 28 у Београду

Акти Града
35

Решење о престанку заштите заштићеног природног добра „Два стабла Панчићеве оморике” у Маглајској улици број 21 у Београду

Акти Града