» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градској управи

Акти Града
1

Решење о давању сагласности градској општини Сурчин за утврђивање празника градске општине – 1

Акти Града
2

Решење о давању сагласности градској општини Обреновац за утврђивање празника градске општине 2

Акти Града
2

Решење о измени Решења о висини премије за млеко у 2008. години

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на цене услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” са Ценовником – 2

Акти Града
5

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације привредног комплекса у Крњачи – Рева И, општина Палилула

Акти Града
6

План детаљне регулације „Караматићево двориште” у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
20

План детаљне регулације „Центар 1 и 2” у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
35

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнина и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти градских општина Сурчин