» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о избору председника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о избору два члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решења о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о допуни Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац” 5

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору чланова Општинског већа – 6

Акти градских општина Гроцка
6

Одлука о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор – Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
16

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Погребне услуге – Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Младост – Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Пословник Скупштине градске општине Сопот – 24

Акти градских општина Сопот
34

Решење о избору председника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
35

Одлука о организацији Општинске управе градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
39

Одлука о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о изради плана општег уређења за насеље Прогар, општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о изради плана општег уређења за насеље Бољевци, општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о изради плана детаљне регулације за трасу општинског пута Сремска газела Прогар– Бечмен–Добановци, општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин