» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Пословник Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о Управи градске општине Раковица – 13

Акти градских општина Раковица
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Раковица за 2008. годину

Акти градских општина Раковица
21

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2009. годину

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о неприхватању захтева да се утврди престанак мандата одборника

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о формирању Канцеларије за младе

Акти градских општина Раковица
26

Решење о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске општине Раковица – 26

Акти градских општина Раковица
28

Решење о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
29

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
29

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
30

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Добрили Петровић

Акти градских општина Савски венац
30

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2008. годину

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о буџету општине Гроцка за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
38

Одлука о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Бегаљица у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
41

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Брестовик у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
42

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Дражањ у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
43

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеља Умчари и Живковац у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
44

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Заклопача у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
45

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Камендол у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
46

Одлука о приступању изради плана општег уређења за насеље Пударци у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
47

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Болеч у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Винча у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
49

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Врчин у општини Гроцка

Акти градских општина Гроцка
50

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Гроцка у општини Гроцка – 50

Акти градских општина Гроцка
51

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Калуђерица у општини Гроцка 51

Акти градских општина Гроцка
52

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Лештане у општини Гроцка 52

Акти градских општина Гроцка
53

Одлука о приступању изради плана генералне регулације за насеље Ритопек у општини Гроцка 53

Акти градских општина Гроцка
54

Одлука о измени и допуни плана постављања привремених објеката, киоска на јавним површинама на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
54

Решење о давању сагласности на Програм уређивања грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње, са Финансијским планом за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
54

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКСП „Гроцка” за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
55

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка за 2009. годину

Акти градских општина Гроцка
55

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена комуналних услуга са Одлуком и ценовницима

Акти градских општина Гроцка
56

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” – Гроцка о повећању цена услуга за 2009. годину са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
58

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
68

Одлука о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
69

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о образовању Комисије за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о измени Решења о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних делатности и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање пољопривредних делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин” за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова информисања за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области туризма за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање пољопривредних делатности и занатских услуга „Аграр – Сурчин” на Одлуку о ценовнику за основну машинску обраду земљишта

Акти градских општина Сурчин
73

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области културе и спорта на Одлуку о ценама услуга

Акти градских општина Сурчин
74

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области туризма на Одлуку о ценама производа и услуга за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин
74

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова информисања на Одлуку о ценама услуга за 2009. годину

Акти градских општина Сурчин