» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
10

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
11

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Историјском архиву Београда из Београда, ул. Палмира Тољатија бр. 1

Акти Града
11

Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришту лутака „ Пинокио” из Београда, ул. Карађорђева бр. 9

Акти Града
11

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Ценовник трошкова за принудно уклањање пловила са обале и водног простора на територији града Београда са Ценовником

Акти Града
12

Показатељ измена потрошачких цена у јануару 2012. године

Акти Града
12

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
12

Одлука о промени Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
13

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
13

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу 13 Решење о именовању заменика члана Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
14

Решење о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун и јавном правобранилаштву градске општине Земун

Акти градских општина Земун
14

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о трећој измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
18

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда

Акти јавних комуналних предузећа
20

Исправка Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Исправкe
20

Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Исправкe