» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза

Акти Града
4

Правилник о измени и допуни Правилника о испитивњу погодности и класификацији такси возила 2 Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа и ознака

Акти Града
4

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда који су расписани за 6. мај 2012. године

Акти Града
6

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда, који су расписани за 6. мај 2012. године са обрасцима

Акти Града
38

Одлука о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи

Акти градских општина Звездара
40

Одлука о додели јавних признања – захвалница

Акти градских општина Звездара
40

Одлука о изменама и допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о установљењу награде „Полицајац месеца”

Акти градских општина Младеновац
41

Одлука о пословном простору градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила

Акти градских општина Младеновац
48

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Исправкe