» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о мрежи предшколских установа на територији града Београда

Акти Града
9

Одлука о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда основних школа

Акти Града
10

Одлука о финансијској помоћи пензионерима Београда

Акти Града
10

Одлука о награди града Београда „Полицајац месеца”

Акти Града
11

Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
11

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка ученика на рекреативној настави и трошкова екскурзије

Акти Града
12

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
13

Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу града Београда за финансирање Пројекта унапређења београдског јавног превозаи саобраћајне инфраструктуре

Акти Града
13

Одлука о инвестиционом програму Агенције за инвестиције и становање Градске управе града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
14

Одлука о отпису дуговања Пољопривредне корпорације „Београд” АД Београд, у реструктурирању и његових зависних друштава „ПКБ Агроекономик” ДОО, у реструктурирању и „Ветеринарске станице ПКБ” ДОО у реструктурирању по основу изворних и уступљених јавних прихода града Београда, закључено са стањем на дан 31. марта 2012. године 14 Правила Београдског летњег фестивала БЕЛЕФ

Акти Града
15

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град

Акти Града
19

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
22

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Барајево

Акти Града
22

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Нови Београд

Акти Града
25

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Палилула

Акти Града
29

Решење о разрешењу једног броја чланова и заменика чланова Градске изборне комисије

Акти Града
29

Решење о именовању једног броја чланова и заменика чланова Градске изборне комисије

Акти Града
29

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда

Акти Града
29

Закључак о исправци Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
30

Закључак о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2011. годину

Акти Града
30

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима

Акти Града
31

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, који ће се одржати у 2012. години

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, који ће се одржати у 2012. години

Акти градских општина Обреновац