» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о сарадњи између града Београда, Република Србија, и града Скопља, Република Македонија

Акти Града
1

Одлука о накнадама и другим примањима одборника/одборница у Скупштини градске општине Врачар и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Врачар
4

Решење о одређивању броја и адреса бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
20

Закључак о измени Закључка о увођењу Интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
26

III одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о разрешењу jавног правобраниоца градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Аграр-Сурчин”

Акти градских општина Сурчин