» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Правилник о допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Малог позоришта „Душко Радовић” из Београда, ул. Абердарева бр. 1

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
2

Решење о одређивању општих стајалишта за аутобусе на међумесним линијама

Акти Града
3

Одлука о консолидованом завршном рачуну Буџета градске општине Чукарица за 2011. годину

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора КЦ „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању члана Надзорног одбора КЦ „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
10

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја градске општине Сурчин 2012–2021.

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
11

Исправка Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Београда

Исправкe