» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја централне зоне, блок између улица: 27. марта, Владетине, Кнез Данилове и Рузвелтове за блок 1, зона А, између улица: Краљице Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и Рузвелтове, градска општина Палилула

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, градскаопштина Палилула

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градска општина Звездара

Акти Града
4

Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” број 374/1 од 23. фебруара 2012. године са Одлуком

Акти градских општина Стари град
7

Записник о раду Изборне комисије градске општине Лазаревац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац одржаних 6. и 20. маја 2012. године

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
8

Решење о избору председника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
8

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
8

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
8

Решење о образовању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Сопот
9

Решење о избору председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
9

Решење о избору заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
9

Решење о избору чланова Већа градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
9

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
10

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
10

Решење о разрешењу директора ЈКП „Сопот” – 10

Акти градских општина Сопот
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Сопот”

Акти градских општина Сопот
10

Решење о разрешењу директора ЈКП „Пијаце Ропочево”

Акти градских општина Сопот
11

Решење о именовању директора ЈКП „Пијаце Ропочево”

Акти градских општина Сопот
11

Решење о разрешењу директора ЈП „Дирекција за изградњу општин Сопот”

Акти градских општина Сопот
11

Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот”

Акти градских општина Сопот