» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
4

Решење о избору председника Скупштине града Београда

Акти Града
4

Решење о избору заменика председника Скупштине града Београда

Акти Града
4

Решење о разрешењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
4

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине града Београда

Акти Града
5

Решење о постављењу секретара Скупштине града Београда

Акти Града
5

Решење о престанку мандата градоначелника града Београда

Акти Града
5

Решење о престанку мандата заменика градоначелника града Београда

Акти Града
5

Решење о престанку мандата члановима Градског већа града Београда

Акти Града
5

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места запослених Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
6

Одлука о потврђивању мандата одборника и одборница Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору председнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о постављењу секретарке Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о избору чланова и чланица Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о промени Статута градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о изменама Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о образовању Верификационог одбора

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица изабраних на изборима одржаним 6. маја 2012. године

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о избору председника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о избору председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о именовању заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
10

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
11

Одлука

Акти градских општина Сурчин
11

Одлука

Акти градских општина Обреновац