» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Решење о избору градоначелника града Београда

Акти Града
1

Решење о избору заменика градоначелника града Београда

Акти Града
2

Решење о избору чланова Градског већа града Београда

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
3

Решење о разрешењу Градске изборне комисије – 3

Акти Града
4

Решење о именовању Градске изборне комисије

Акти Града
4

Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2012. године

Акти Града
5

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Одлука о потврђивању мандата одборника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о избору председника Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о избору заменика председника Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о утврђивању престанка мандата Снежани Стиковић, одборнику у Скупштини градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
8

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о утврђивању цене закупа за пословни простор на територији градске општине Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин