» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Правилник о измени и допуни Правилника о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору председника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о утврђивању престанка функције председнику градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о избору заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о избору чланова Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о потврђивању мандата изабраних одборника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
11

Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Сурчин 6. маја 2012. године и поновљених избора 17. јуна 2012. године

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени Одлуке о утврђивању цена закупа за пословни простор на територији градске општине Сурчин са Одлуком

Акти градских општина Сурчин