» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о усвајању Извештаја Верификационог одбора и потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о престанку функције председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о престанку функције члановима Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Решење о престанку функције председника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о избору председника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о разрешењу функције секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о избору Мандатне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о избору Административне комисије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о избору председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Решење о избору заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о избору чланова Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2011. годину

Акти градских општина Палилула
16

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за 2011. годину

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2012. годину

Акти градских општина Младеновац
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
28

Одлука о измени Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
28

Решење о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
29

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
29

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
29

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
30

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
30

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац