» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2011. годину

Акти градских општина Врачар
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Одлука о престанку мандата одборника и одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
24

Одлука о потврђивању мандата одборника и одборница Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Решење о избору заменице председнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Решење о престанку дужности председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Решење о престанку дужности заменице председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
25

Решење о престанку дужности чланова и чланице Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о избору председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о избору заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о избору чланова и чланица Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
26

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
27

Решење о разрешењу члана Комисије за прописе, управу и административно – мандатна питања Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
27

Решење о избору члана Комисије за прописе, управу и административно – мандатна питања Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
27

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
29

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
29

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о избору председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о разрешењу директора ЈКП „Гроцка” – 32

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о именовању директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о именовању директора ЈП „Водовод и канализација Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о разрешењу директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о именовању директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
33

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац