» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о службеној одећи и обући за припаднике Министарства унутрашњих послова који обављају послове на обезбеђењу објеката које користи Градска управа града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа

Акти градских општина Звездара
3

Решење о измени Решења о оснивању Јавног предузећа

Акти градских општина Звездара
4

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
6

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2011. годину

Акти градских општина Стари град
15

Решење о разрешењу функције председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Решење о разрешењу функције заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Решење о избору председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Решење о избору заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о разрешењу функције члана Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о избору чланова Већа градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
16

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” из реда оснивача

Акти градских општина Стари град
17

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић“ из реда оснивача

Акти градских општина Стари град
17

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
17

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Стари град због избора на функцију

Акти градских општина Стари град
18

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 20 Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
23

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 24 Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 26 Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац