» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2011. годину

Акти Града
27

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2012. годину

Акти Града
52

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2012. години

Акти Града
53

Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
58

Одлука о измени и допуни Одлуке о инвестиционом програму Агенције за инвестиције и становање Градске управе града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
58

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
58

Одлука о измени и допуни Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
59

Одлука о плаћању посебне накнаде за употребу дела aуто-пута Е 75

Акти Града
59

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
62

Одлука о допунама Одлуке о одржавању чистоће

Акти Града
63

Одлука о измени Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
63

Одлука о отпису уступљених јавних прихода града Београда по основу пореза на зараде за Привредно друштво за трговину и угоститељство „Колубара – угоститељство” ДОО Вреоци, Лазаревац

Акти Града
64

Одлука о допуни Одлуке о отпису споредних пореских давања, новчаних казни за прекршаје и трошкова порескопрекршајног поступка, увећаних за припадајуће камате, изворних и уступљених прихода буџета града Београда, за привредне субјекте који се продају у поступку приватизације, односно који су у поступку реструктурирања

Акти Града
64

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” Београд

Акти Града
64

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Градског завода за геронтологију, Београд

Акти Града