» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2011. годину

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Вождовац за 2012. годину

Акти градских општина Вождовац
10

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о избору члана Већа градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
11

Решење о утврђивању престанка функције заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице” 11 Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
12

Решење о измени Решења о разрешењу и избору Савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава” и „Зуце”.

Акти градских општина Вождовац
12

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Решење о престанку мандата председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Решење о престанку дужности председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
13

Решење о престанку дужности члановима Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о престанку функције

Акти градских општина Раковица
14

Решење о избору председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
14

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
15

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о избору председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
16

Решење о избору заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Решење о избору чланова Већа градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Закључак о давању сагласности на Решење о утврђивању висине закупнине пословног простора у ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са Решењем

Акти градских општина Стари град
18

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
19

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП” 19 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица - ЈП”

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
20

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о разрешењу директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о именовању вршиоца дужности Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Културне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ултурне установе „Галерија 73”

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Гроцка за 2011. годину

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о ребалансу буџета градске општине Гроцка за 2012. годину

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
40

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац