» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка из Гроцке

Акти Града
1

Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2011. годину

Акти градских општина Савски венац
37

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2012. годину

Акти градских општина Савски венац
48

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
49

Решење о престанку функције директора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору председника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору чланова Мандатне комисије

Акти градских општина Лазаревац
50

Решење о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о избору чланова Већа градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
51

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
52

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
53

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
54

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о разрешењу заменика председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
55

Решење о утврђивању престанка мандата члану Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
56

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
56

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
56

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
56

Решење о утврђивању престанака мандата члановима Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
57

Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
57

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
57

Решење о утврђивању престанка мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
57

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о утврђивању престанка мандата директору Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
58

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревацу

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за информиње „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о именовању председника и чланова Назорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о именовању директора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о утврђивању престанка мандата председнику, заменику председника и члановима Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
60

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о именовању председника, заменика предсеника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о утврђивању престанака мандата члану Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
61

Решење о именовању председника и чланова Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о утврђивању престанка мандата директору Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
62

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Решење о престанку дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Решење о именовању вршиоца дужности директора „Првог приградског позоришта Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
63

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
64

Решење о разрешењу председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
64

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
64

Измене и допуне Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
65

Закључак о измени и допуни Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
65

Исправка Решења о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Исправкe