» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о измени Решења о висини премије за млеко у 2012. години

Акти Града
2

Решење о измени Решења о висини премије за набавку и одгој провотелки у 2012. години

Акти Града
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2011. годину

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2012. годину

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о избору чланова Савета за борбу против корупције

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о избору чланова Комисије за прописе

Акти градских општина Лазаревац
34

Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора „Првог приградског позоришта „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о именовању вршиоца дужности директора „Првог приградског позоришта „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
35

Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о постављењу начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Решење о престанку функције заменика начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
36

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Четврта одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о разрешењу Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
39

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
40

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
40

Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о разрешењу изборне комисије

Акти градских општина Сурчин
41

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
42

Решење о избору председнице градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Решење о избору заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин 43 Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин 43 Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
44

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
45

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
46

Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин