» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
1

Показатељ повећања потрошачких цена у августу 2012. године

Акти Града
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о постављењу вршиоца дужности јавног правобраниоца градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о разрешењу заменика јавног правобраница градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о изменама Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
4

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Раковица за 2011. годину

Акти градских општина Раковица
13

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Раковица за 2012. годину

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о измени Одлуке о организовању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
17

Решење о избору сталних и повремених радних тела

Акти градских општина Раковица
19

Решење о разрешењу јавног правобраниоца градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
20

Решење о постављењу јавног правобраниоца градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
20

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
20

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
20

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
20

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о разрешењу председника, и члана Надзорног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о именовању председника и заменика председника и члана Надзорног одбора ЈП „Спортски центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
21

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
22

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
22

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Раковица”

Акти градских општина Раковица
22

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о разрешењу члана Управног одбора културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању члана Управног одбора културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању директора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о организацији Управе градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
30

Одлука о јавном правобранилаштву градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о јавним признањима градске општине Младеновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац
33

Решење о разрешењу дужности начелника Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Споразум о продужењу рока важења примене колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд

Колективни уговори