» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, са Одлуком

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2012. годину

Акти градских општина Палилула
12

Решење о разрешењу Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
12

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
12

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
12

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
13

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
14

Решење о утврђивању престанка дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
14

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
14

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Палилула у сталном саставу

Акти градских општина Палилула
15

Решење о образовању Комисије за прописе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
15

Решење о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Решење о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Решење о образовању Савета за информисање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
16

Одлука о установљењу општинске стипендије за студенте (пречишћен текст)

Акти градских општина Младеновац