» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о констатовању престанка функције директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о измени Решења о разрешењу и избору савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава” и „Зуце”

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о ребалансу буџета градске општине Звездара за 2012. годину

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара 8 Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи

Акти градских општина Звездара
11

Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању накнаде за рад председника одбора месних заједница 11 Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
11

Решење о именовању два члана Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
11

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
12

Решење о именовању два члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
12

Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, са Одлуком

Акти градских општина Звездара
12

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, са Одлуком

Акти градских општина Звездара
13

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
14

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
14

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Стари град због избора на функцију

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о ребалансу буџета градске општине Стари град за 2012. године

Акти градских општина Стари град
24

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
24

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и о допуни Решења из реда оснивача Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
25

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и о допуни Решења из реда оснивача ЈП „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
25

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и о допуни Решења из реда оснивача ЈП „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
26

Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
26

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2012. годину

Акти градских општина Младеновац
33

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца

Акти градских општина Младеновац
34

Одлука о усвајању Локалног акционог плана развоја социјалне политике градске општине Младеновац 2012–2016

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о измени и допуни Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
42

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине граадске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2011. годину

Акти градских општина Сурчин
51

Одлука о ангажовању екстерног ревизора

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцији гаса

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
51

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова информисања 51 Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за спорт и културу

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма 52 Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора ЈП за спорт и културу

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
53

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за спорт и културу

Акти градских општина Сурчин
54

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
55

Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
56

Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора ЈП за спорт и културу

Акти градских општина Сурчин
56

Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
56

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
56

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за спорт и културу

Акти градских општина Сурчин
57

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о разрешењу чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о разрешењу чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о именовању чланова Савета за међуопштинску и међународну сарадњу градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о разрешењу чланова Савета за буџет и финансије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о именовању јавног правобраниоца градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о разрешењу Општинског штаба за ванредне ситуације

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о избору члана Већа ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин