» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о начину поступања са стварима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
7

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
8

Одлука о изменама оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
8

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Обреновац

Акти Града
10

Решење о измени и допуни Решења о организовању радиодифузног предузећа „Студио Б” са потпуном одговорношћу као јавног предузећа за обављање радиодифузне делатности

Акти Града
10

Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда

Акти Града
11

Решење о избору члана Градског већа града Београда

Акти Града
11

Решење о именовању заменика градског јавног правобраниоца

Акти Града
11

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
26

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дечјем културном центру „Београд”, из Београда, ул. Таковска бр. 8

Акти Града
27

Упутство за рад саобраћајног особља приликом коришћења уређаја у Систему за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу

Акти Града
29

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2012. године

Акти Града