» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

План детаљне регулације за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”, градска општина Лазаревац

Акти Града
9

План детаљне регулације комплекса Клиничко-болничког центра између улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира (Булевар кнеза Александра Карађорђевића), Љутице Богдана, Драгорске (др Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске, градска општина Савски венац

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Ценовник радова ЈКП „Зеленило Београд” на уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина за 2012. годину, са Одлуком о усвајању ценовника и Ценовником

Акти Града
47

Решење о разрешењу начелника Управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
47

Одлука о утврђивању престанка мандата одборници Скупштине градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабрана

Акти градских општина Савски венац
47

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
47

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2012. годину

Акти градских општина Савски венац
58

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац, са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац