» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за постављање привремених објеката на јавним површинама

Акти Града
3

Решење о измени и допуни Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда

Акти Града
3

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга специјалним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС и осталог по налогу надлежних државних органа (по налогу комуналне инспекције и МУП-а) – комерцијално ангажовање са Одлуком о утврђивању Ценовника и Ценовником

Акти Града
6

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник услуга за премештање специјалним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС поводом одржавања спортских и других приредби на путу, проточност саобраћаја, посете државника – комерцијално ангажовање са Одлуком о утврђивању Ценовника и Ценовником

Акти Града
7

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о потврђивању мандата одборнице и одборника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору чланица и члана Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу члана сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о избору чланице сталног радног тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о измени Одлуке о оснивању предузећа за спорт, рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко зона Ада Хуја”

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословницентар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
10

Решење о постављењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о II ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2012. годину

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 23 Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању члана Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о сарадњи између градске општине Младеновац, Република Србија и града Иваново, Руска Федерација

Акти градских општина Младеновац