» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
0

Одлука о братимљењу са општином Лепосавић

Акти градских општина Сурчин
1

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем

Акти Града
4

Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центру за културу Гроцка, из Гроцке

Акти Града
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о разрешењу заменика директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о именовању в.д. директора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
6

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2012. годину

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука о измени Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о изменама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о утврђивању престанка мандата заменику јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
15

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Шеста одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2012. годину

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука о установљавању награда и других јавних признања градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о задужењу градске општине Обреновац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о братимљењу и успостављању сарадње градске општине Обреновац са општинама на Косову и Метохији Исток и Вучитрн

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
24

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и ценовницима

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука

Акти градских општина Сурчин
27

Одлука о братимљењу са општином Вучитрн – 27

Акти градских општина Сурчин
27

Одлука о братимљењу са општином Звечан

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о братимљењу са општином Зубин Поток

Акти градских општина Сурчин
28

Одлука о братимљењу са општином Косовска Митровица

Акти градских општина Сурчин