» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2013. години

Акти Града
43

Одлука о буџету града Београда за 2013. годину

Акти Града
52

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

Акти Града
54

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

Акти Града
54

Одлука о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Акти Града
54

Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Акти Града
56

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

Акти Града
56

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години

Акти Града
57

Одлука о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2014. и 2015. години

Акти Града
63

Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта 62 Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
63

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
63

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској помоћи пензионерима Београда

Акти Града
64

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда

Акти Града
65

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације

Акти Града
65

Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2013. годину

Акти Града