» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава од стране индиректних корисника буџета града Београда на рачун извршења буџета града Београда

Акти Града
3

Одлука о ребалансу буџета градске општине Врачар за 2012. годину

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о буџету градске општине Врачар за 2013. годину

Акти градских општина Врачар
15

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о постављењу заменице секретарке Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
15

Решење о разрешењу чланица сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Решење о избору чланице и члана сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Решење о престанку функције заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
16

Решење о именовању заменика директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
16

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
17

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе Рекреативно-образовни центар „Врачар”,Београд

Акти градских општина Врачар
17

Решење о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
17

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
17

Одлука о буџету градске општине Земун за 2013. годину

Акти градских општина Земун
27

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Земун

Акти градских општина Земун
29

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Земун и општине Зубин Поток, са Косова и Метохије

Акти градских општина Земун
29

Решење о разрешењу члана Комисије за представке и предлоге и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
29

Решење о разрешењу члана Комисије за родну равноправност и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
30

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
30

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
30

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2013. годину

Акти градских општина Палилула
39

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
42

Одлука о успостављању сарадње градске општине Палилула и општине Пећ

Акти градских општина Палилула
43

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа градске општине Палилула Зорану Недићу због поднете оставке

Акти градских општина Палилула
43

Решење о избору члана Већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
43

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
43

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
44

Одлука о буџету градске општине Чукарица за 2013. годину

Акти градских општина Чукарица
49

Одлука о давању сагласности на Статут Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
49

Одлука о давању сагласности на Статут Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
49

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о разрешењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
51

Одлука о ребалансу буџета градске општине Барајево за 2012. годину

Акти градских општина Барајево
57

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац