» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Ценовником

Акти Града
6

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београд-пут” на Ценовник радоваза зимску службу сезона 2012/2013 са Ценовником 4 Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
6

Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд

Акти Града
7

Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2012. године

Акти Града
7

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
10

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2012. годину

Акти градских општина Палилула
18

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Одлука о измени и допуни Одлуке о задуживању градске општине Палилула за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
19

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
20

Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Стари град за 2012. годину

Акти градских општина Стари град
25

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
25

Решење о престанку дужности председника Управног одбора и именовању председника Управног одбора установе културе градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град” због поднете оставке

Акти градских општина Стари град
26

Решење о постављењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку дужности члана Управног одбора и именовању члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић” из реда оснивача

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Стари град због избора на функцију

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о оснивању Јавног предузећа за изградњу станова и топлификацију градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
29

Одлука о избору стратешког партнера за реализацију пројекта гасификације насељених места градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о братимљењу градске општине Гроцка са општином Косовска Каменица

Акти градских општина Гроцка
30

Одлука о образовању Канцеларије за младе

Акти градских општина Гроцка
30

Решење о разрешењу директора ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о именовању директора ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Одлука о измени Одлуке о задужењу градске општине Лазаревац за реализацију капиталних инвестиционих пројеката

Акти градских општина Лазаревац
31

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Топлификација” Лазаревац са Ценовником

Акти градских општина Лазаревац
35

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
36

Одлука о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину

Акти градских општина Обреновац
45

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
46

Решење

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о додели награда и јавних признања градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
47

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа
48

Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2013. години

Акти јавних комуналних предузећа
50

Обавештење

Акти јавних комуналних предузећа
50

Исправка Решења о разрешењу два члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић” Земун

Исправкe