» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о буџету градске општине Звездара за 2013. годину

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о измени и допуни Одлуке о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о измени Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о измени Решења о избору чланова Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног редузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
9

Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о утврђивању престанка дужности директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Решење о именовању директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
10

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2012. годину

Акти градских општина Нови Београд
15

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2013. годину

Акти градских општина Нови Београд
21

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о покретању поступка финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација средствима буџета градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
24

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
25

Одлука о трећем ребалансу буџета градске општине Раковица за 2012. годину

Акти градских општина Раковица
29

Одлука о буџету градске општине Раковица за 2013. годину

Акти градских општина Раковица
35

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Раковица и општине Вучитрн

Акти градских општина Раковица
38

Решење о разрешењу чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о избору чланова сталних радних тела градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о избору заштитника грађана градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о избору заштитника грађана за националне мањине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о избору заменика заштитника грађана градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о избору заменика заштитника грађана за националне мањине градске општине Раковица 39 Решење о разрешењу савета месних заједница на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
39

Решење о избору чланова савета месних заједница на територији градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
41

Решење о давању сагласности „Пословном центру – Раковица” на одлуку о проширењу делатности

Акти градских општина Раковица
41

Решење о разрешењу заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
41

Решење о именовању заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
42

Одлука о буџету градске општине Младеновац за 2013. годину

Акти градских општина Младеновац
51

Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
51

Одлука о буџету градске општине Сопот за 2013. годину

Акти градских општина Сопот
55

Колективни утовор код послодавца Ветеринарска установа „Ветерина Београд”

Колективни уговори