» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода са Одлуком

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градскепијаце” са Одлуком и Ценовником

Акти Града
4

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис” на измену и допуну Ценовника услуга специјалним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС и осталог по налогу надлежних државних органа (по налогу комуналнеинспекције и МУП-а) – комерцијалноангажовањеса Одлуком о измени и допуни Ценовника

Акти Града
7

Одлука о буџету градске општине Барајево за 2013. годину

Акти градских општина Барајево
12

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
13

Одлука о ребалансу буџету градске општине Гроцка за 2012. годину

Акти градских општина Гроцка
17

Одлука о буџету градске општине Гроцка за 2013. годину

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о престанку функције председника град-скеопштине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Решење о престанку мандата Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
23

Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-штиниградске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Одлука о потврђивању мандата одборникау Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
24

Решење о избору чланова Општинског већа градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Одлука о потврђивању мандата одборника уСкупштини градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о давању сагласности на одлуке Управног одбора ЈКП „Гроцка” са одлукама и ценовницима

Акти градских општина Гроцка