» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду 3 Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других окретних привремених објеката на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од Улице Џорџа Вашингтона до Улице цетињске, градска општина Стари град

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, градска општина Раковица

Акти Града
10

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулиције просторне целине Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина Стари град

Акти Града
11

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, градска општина Стари град

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Градског завода за вештачење

Акти Града
20

Решење о именовању директора Градског завода за вештачење

Акти Града
21

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
22

Решење о образовању Комисије за праћење примене, спорна питања и давање мишљења о примени одредаба Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач Град Београд

Акти Града
22

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, градска општина Звездара

Акти Града
23

Обавештење поводом пресуде Управног суда број 26 Уж 46/15 од 8. јула 2015. године

Акти градских општина Врачар