» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о оснивању Слободне зоне Београда

Акти Града
2

Одлука о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Београда

Акти Града
3

Одлука о подизању бисте професора Слободана Јовановића

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
4

Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти Града
6

Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
7

Решење о разрешењу заменика председника ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о избору заменице председника Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
8

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
8

Одлука о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Акти градских општина Гроцка
8

Одлука о додели награда и јавних признања Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац