» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника

Акти Града
2

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2014. годину

Акти градских општина Сурчин
9

Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Одлука о оснивању установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
13

Одлука о утврђивању предлога измена и допуна члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014од 22. децембра 2014. године

Акти градских општина Сурчин
14

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од22. децембра 2014. године

Акти градских општина Сурчин
14

Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса 14 Одлука о сагласности са иницијативом за припајање Јавног предузећа „Туризам” Јавном предузећу „Спорт и рекреација”

Акти градских општина Сурчин
14

Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о припајању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
15

Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године

Акти градских општина Сурчин
15

Програм развоја спорта на територији Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о разрешењу чланице Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
17

Решење о избору члана Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације на Допуну програма пословања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
18

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Измену програма пословања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Посебан програм за коришћење буџетске помоћи у 2015. години са пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин