» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Палилула
27

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Палилула” са Статутом

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Четврта измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2015. годину

Акти градских општина Обреновац
60

Одлука о одржавању машинског дела кућних грејних инсталација у грејној сезони 2015/2016. године

Акти градских општина Обреновац
60

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
60

Решење о избору члана Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
60

Решење о трећој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о утврђивању престанка дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о утврђивању престанка дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
62

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац