» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о оснивању Буџетског фонда за програме и мере активне политике запошљавања Града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Палилула
26

Одлука о начину и поступку давања у закуп пословних просторија чији је корисник Градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Палилула

Акти градских општина Палилула
31

Одлука о измени Одлуке о пружању финансијске помоћи породиљама Градске општине Палилула у 2015. години

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома

Акти градских општина Палилула
32

Решење о утврђивању престанка дужности директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
32

Решење о именовању директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
32

Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о разрешењу председнице и чланова/ чланица Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о именовању председника, чланова/ чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
33

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузеће „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац